Myslite na svoju bezpečnosť

ALL SECURITY

Kariéra

Ďakujeme za váš záujem pracovať v našej spoločnosti. V prípade záujmu nám zašlite vašu žiadosť spolu so životopisom v slovenskom jazyku na allsecurity@allsecurity.sk

Kontaktujte ns

Tel.:00421-41-562 40 96 (nonstop)
Fax: 00421-41-500 10 62 (nonstop)

E-mail: allsecurity@allsecurity.sk (8.00 - 16.00)
Dotazník uchádzača môžete vyplniť aj online
Aktuálne bydlisko
Zaškrtnite

Životopis

Pripojte životopis

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov iba v spoločnosti ALL SECURITY, s.r.o. prostredníctvom stránky www.allsecurity.sk. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem tykajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovo¾né a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely databázy uchádzaèov o zamestnanie v zmysle zákona è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu 1 rok a je ho možné kedyko1vek písomne odvolať. Po období 1 roka budú údaje vymazané.

*Položky označené hviezdičkou sú povinné

ALL SECURITY s.r.o.
© 2013 Web design