Myslite na svoju bezpečnosť

ALL SECURITY

Základné údaje

Obchodné meno: ALL SECURITY, spol. r.o.
Sídlo: Vojtecha Spanyola 1557, 010 01 Žilina
IčO: 36 857 670
DIč: 2022 577 469
Ič DPH SK2022 577 469
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.:20402/L
Telefón: +421 41 5562 4096 - PCO
Fax: +421 41 500 1062
E-mail: allsecurity@allsecurity.sk
Riaditeľ: Mgr. Naïa Hložná, tel.:+421 910 149 797
e-mail: hlozna@allsecurity.sk
Konateľ: Ing. Albert Groma, tel.:+421 903 512 289
e-mail: allsecurity@allsecurity.sk

Profil spoločnosti

Súkromná bezpečnostná služba ALL SECURITY, s.r.o. vznikla v roku 2008 a hlavné sídlo má v Žiline. Rozhodnutiami Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline  boli  spoločnosti  udelené  licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Okrem licencií na prevádzkovanie bezpečnostných služieb má naša spoločnosť udelenú Ministerstvom vnútra SR akreditáciu na vykonávanie odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Spoločnosť zamestnáva viac ako dvesto zamestnancov. Za svoj cieľ si stanovila poskytovanie komplexných služieb v oblasti ochrany majetku a osôb na vysokej profesionálnej úrovni. V spomínanej oblasti sme sa vypracovali medzi popredné firmy. Svedčí o tom i fakt, že si získavame stále väčší počet zákazníkov.

Poskytované služby

 • prevádzka strediska registrovania poplachov - SRP,
 • fyzická ochrana majetku a osôb,
 • preprava peňazí a cenín, odvody tržieb do banky,
 • ochrana tovaru pri preprav,
 • zaistenie bezpečného priebehu spoločenských, športových a kultúrnych podujatí,
 • detektívna služba,
 • poradenská činnosť,
 • montáž elektronických poplachových systémov – EPS.

Strediská spoločnosti

 • Žilina,
 • Bratislava,
 • Komárno,
 • Tatranská Štrba.

Hlavné priority

 • úspešnosť – tradícia,
 • komplexnosť – kompletná ponuka služieb,
 • rýchlosť – krátke dodacie lehoty,
 • kvalita – pravidelné školenia zamestnancov,
 • profesionalita – členstvo Confederation of European Security Service, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská komora súkromnej bezpečnosti,
 • poistenie zodpovednosti za škodu GENERALI SLOVENSKO poisťovňa a.s. na sumu 332 000,00€,
 • poistenie pri prevoze hotovosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. na sumu 50 000,00€.

Licencie a certifikáty

Strážna služba: PS 000530 Licencia na prevádzkovanie strážnej služby
Detektívna služba: Licencia na prevádzkovanie detektívnej službyPD 000218
Priemyselná bezpečnosť: Potvrdenie o priemyselnej bezpečnostiSP-BP-911-6/2012-C
Manažérstvo kvality: Certifikát manažérstva kvality01-C973/2012-408
Slovenská obchodná a priemyselná komora: Osvedčenie členstva v SOPK035511ZA
Slovenská komora súkromnej bezpečnosti            Osvedčenie o členstve v SKSB

Okrem licencií na prevádzkovanie bezpečnostných služieb a technickej služby má naša spoločnosť oprávnenie vykonávať živnostenské podnikanie v týchto oblastiach:

 • Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.
 • Počítačové služby.
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.
 • Vydavateľská činnosť
 • Projektovanie, inštalovanie a revízie elektrickej požiarnej signalizácie.
 • Kuriérska služba.
 • Administratívne práce.
 • Vedenie účtovníctva.
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu.
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby.
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.
 • Prenájom hnuteľných vecí.
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.
 • Cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie.
 • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností.
 • Finančný leasing.
 • Faktoring a forfaiting.
 • Poskytovanie služieb informátora.
 • Organizovanie dobrovoľných dražieb.
 • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).
Kontaktujte ns

Tel.:00421-41-562 40 96 (nonstop)
Fax: 00421-41-500 10 62 (nonstop)

E-mail: allsecurity@allsecurity.sk (8.00 - 16.00)

ALL SECURITY s.r.o.
© 2013 Web design