Myslite na svoju bezpečnosť

ALL SECURITY

Profil spoločnosti

Súkromná bezpečnostná služba ALL SECURITY, s.r.o. vznikla v roku 2008 a hlavné sídlo má v Žiline. Rozhodnutiami Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline  boli  spoločnosti  udelené  licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Okrem licencií na prevádzkovanie bezpečnostných služieb má naša spoločnosť udelenú Ministerstvom vnútra SR akreditáciu na vykonávanie odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Spoločnosť zamestnáva viac ako dvesto zamestnancov. Za svoj cieľ si stanovila poskytovanie komplexných služieb v oblasti ochrany majetku a osôb na vysokej profesionálnej úrovni. V spomínanej oblasti sme sa vypracovali medzi popredné firmy. Svedčí o tom i fakt, že si získavame stále väčší počet zákazníkov.

Poskytované služby

 • prevádzka strediska registrovania poplachov - SRP,
 • fyzická ochrana majetku a osôb,
 • preprava peňazí a cenín, odvody tržieb do banky,
 • ochrana tovaru pri preprav,
 • zaistenie bezpečného priebehu spoločenských, športových a kultúrnych podujatí,
 • detektívna služba,
 • poradenská činnosť,
 • montáž elektronických poplachových systémov – EPS.

Strediská spoločnosti

 • Žilina,
 • Bratislava,
 • Komárno,
 • Tatranská Štrba.

Hlavné priority

 • úspešnosť – tradícia,
 • komplexnosť – kompletná ponuka služieb,
 • rýchlosť – krátke dodacie lehoty,
 • kvalita – pravidelné školenia zamestnancov,
 • profesionalita – členstvo Confederationof European Security Service, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská komora súkromnej bezpečnosti,
 • poistenie zodpovednosti za škodu GENERALI SLOVENSKO poisťovòa a.s. na sumu 332 000,00€,
 • poistenie pri prevoze hotovosti KOOPERATIVA poisťovòa, a.s. na sumu 50 000,00€.
Kontaktujte ns

Tel.:00421-41-562 40 96 (nonstop)
Fax: 00421-41-500 10 62 (nonstop)

E-mail: allsecurity@allsecurity.sk (8.00 - 16.00)

ALL SECURITY s.r.o.
© 2013 Web design