Myslite na svoju bezpečnosť

ALL SECURITY

Základné údaje

Obchodné meno: ALL SECURITY, spol. r.o.
Sídlo: Vojtecha Spanyola 1557, 010 01 Žilina
IčO: 36 857 670
DIč: 2022 577 469
Ič DPH SK2022 577 469
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.:20402/L
Telefón: +421 41 5562 4096 - PCO
Fax: +421 41 500 1062
E-mail: allsecurity@allsecurity.sk
Riaditeľ: Mgr. Nadežda Hložná, tel.:+421 910 149 797
e-mail: hlozna@allsecurity.sk
Konateľ: Ing. Albert Groma, tel.:+421 903 512 289
e-mail: allsecurity@allsecurity.sk
Kontaktujte ns

Tel.:00421-41-562 40 96 (nonstop)
Fax: 00421-41-500 10 62 (nonstop)

E-mail: allsecurity@allsecurity.sk (8.00 - 16.00)

ALL SECURITY s.r.o.
© 2013 Web design