Myslite na svoju bezpečnosť

ALL SECURITY

GPS monitorovanie

Máte záujem o komplexný obraz využívania Vaších firemných vozidiel. Chcete znížiť prevádzkové náklady. Obráťte sa na nás.

Služba GPS monitoring vozidiel pracuje na základe satelitného GPS systému, ktorý zisťuje jednotlivé polohy vozidla. Tieto údaje sa ukladajú do pamäte zariadenia. Je určená pre všetky druhy vozidiel a nájde uplatnenie v akejkoľvek firme. Okrem vyššie uvedených výhod služba GPS monitoring vozidiel automaticky vytvára "Knihu jázd" - bez akéhokoľvek zásahu vodiča, znemožòuje skresľovanie údajov o činnosti vozidla a prevádzkových parametroch. Prostredníctvom internetu si môžete zistiť okamžitú polohu svojich vozidiel ako aj prehrať všetky jazdy za konkrétny deò. Tak isto si klient môže spätne prezerať až dvojročnú históriu údajov svojich vozidiel.

GPS monitoring vozidiel ponúka nasledovné služby:

 • on-line riešenie,
 • história,
 • kde mám autá,
 • kto šoféroval,
 • vyťaženie vozidiel,
 • spotreba PHM,
 • krádež auta,
 • krádež kolies,
 • služobné km,
 • súkromné km,
 • dochádzka v teréne,
 • havária,
 • nehoda na parkovisku,
 • odtiahnutie,
 • kde ma odťahujú,
 • sledovanie,
 • aktívne stráženie,
 • dáta na webe,
 • dáta v počítači,
 • rýchlosť,
 • eCall,
 • návšteva STK,
 • jazdy k zákazkám,
 • náklady na vozidlo,
 • iné náklady,
 • evidencia opráv,
 • evidencia vodičov,
 • navigácia na cieľ,
 • dokumenty k vozidlám,
 • kniha jázd,
 • cestovné príkazy,
 • evidencia leasingu,
 • pomoc dispečingu.
Kontaktujte ns

Tel.:00421-41-562 40 96 (nonstop)
Fax: 00421-41-500 10 62 (nonstop)

E-mail: allsecurity@allsecurity.sk (8.00 - 16.00)

ALL SECURITY s.r.o.
© 2013 Web design