Myslite na svoju bezpečnosť

ALL SECURITY

Detektívna činnosť

Detektívnu činnosť poskytujeme formou zabezpečenia objektívnych a trvalo zaistených informácií dôležitých pre mimosúdne a súdne konanie. Pátraciu činnosť vykonávajú len bezúhonní a spoľahliví zamestnanci, ktorí sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti.

Detektívnu činnosť poskytujeme v týchto oblastiach:

  • hľadanie osoby,
  • hľadanie majetku,
  • monitorovanie činnosti osoby,
  • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
  • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
  • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcim obchodné tajomstvo.
Kontaktujte ns

Tel.:00421-41-562 40 96 (nonstop)
Fax: 00421-41-500 10 62 (nonstop)

E-mail: allsecurity@allsecurity.sk (8.00 - 16.00)

ALL SECURITY s.r.o.
© 2013 Web design