Myslite na svoju bezpečnosť

Strážna služba

Potrebujete chrániť Váš majetok? Kontaktujte nás!

Poskytujeme strážnu službu v zmysle Zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov. Vïaka 22-ročným skúsenostiam Vám garantujeme:

  • služby odborne spôsobilými zamestnancami, ktorí sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti a pravidelne sa zúčastòujú školení a tréningov,
  • riešenie požiadaviek a potrieb nevyhnutných pre výkon ochrany na základe Vašich potrieb - fyzická ochrana všetkých typov objektov (byty, rodinné domy, podnikateľské objekty, finančné inštitúcie a pod.),
  • zabezpečenie bezpečného konania spoločenských, športových a kultúrnych podujatí,
  • vypracovanie plánu ochrany a navrhnutie jeho najoptimálnejšieho riešenia.
Kontaktujte ns

Tel.:00421-41-562 40 96 (nonstop)
Fax: 00421-41-500 10 62 (nonstop)

E-mail: allsecurity@allsecurity.sk (8.00 - 16.00)

ALL SECURITY s.r.o.
© 2013 Web design