Myslite na svoju bezpečnosť

ALL SECURITY

Prevoz peňazí a cenín

Ponúkame.

  • preprava tržieb z prevádzk do banky,
  • dotačný box - rozmiešanie hotovosti podľa potrieb zákazníka, t.j. drobné mince za papierové peniaze a naopak,
  • ochrana tovaru pri preprave, t.j. doprovod kamiónov, kuriérov, zásielok.

Spoločnosť ALL SECURITY, s.r.o. plne zodpovedá po dobu poskytovania vyššie uvedených služieb za:

  • škody, ktoré vzniknú zákazníkovi na prepravovanej peňažnej hotovosti a iných cenných veciach,
  • prípadné rozdiely (diferencie) v peòažnej hotovosti, ak došlo k porušeniu jej obalu, alebo plomby (pečate).

Poistnou zmluvou je kryté riziko lúpeže prepravovaných cenností, odcudzenie, zničenie alebo strata pri dopravnej nehode alebo živelnej udalosti, pri ktorej bol poistený zbavený možnosti jemu zverené cennosti opatrovať.

Kontaktujte ns

Tel.:00421-41-562 40 96 (nonstop)
Fax: 00421-41-500 10 62 (nonstop)

E-mail: allsecurity@allsecurity.sk (8.00 - 16.00)

ALL SECURITY s.r.o.
© 2013 Web design