Myslite na svoju bezpečnosť

ALL SECURITY

Licencie a certifikáty

Strážna služba: PS 000530 Licencia na prevádzkovanie strážnej služby
Technická služba: PT 001171
Manažérstvo kvality: Certifikát manažérstva kvality01-C973/2012-408
Slovenská obchodná a priemyselná komora: Osvedčenie členstva v SOPK035511ZA
Slovenská komora súkromnej bezpečnosti            Osvedčenie o členstve v SKSB

Okrem licencií na prevádzkovanie bezpečnostných služieb a technickej služby má naša spoločnosť oprávnenie vykonávať živnostenské podnikanie v týchto oblastiach:

 • Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožòujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.
 • Počítačové služby.
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.
 • Vydavateľská činnosť
 • Projektovanie, inštalovanie a revízie elektrickej požiarnej signalizácie.
 • Kuriérska služba.
 • Administratívne práce.
 • Vedenie účtovníctva.
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu.
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby.
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.
 • Prenájom hnuteľných vecí.
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.
 • Cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie.
 • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností.
 • Finančný leasing.
 • Faktoring a forfaiting.
 • Poskytovanie služieb informátora.
 • Organizovanie dobrovoľných dražieb.
 • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).
Kontaktujte ns

Tel.:00421-41-562 40 96 (nonstop)
Fax: 00421-41-500 10 62 (nonstop)

E-mail: allsecurity@allsecurity.sk (8.00 - 16.00)

ALL SECURITY s.r.o.
© 2013 Web design